Парoгенератор без вакуум

Цените за наем са както следва:

1 ден- 90 лв.

3 дена- 240 лв.

7 дена – 490 лв.

14 дена – 840 лв.

1 месец- 1200 лв.

Категория: