Професионална метачна машина за почистване на открити площи Mazzoni Super sweeper 950

Цените за наем са както следва :

1 Ден- 40 лв.

3 дена- 90 лв.

7 дена – 150 лв.

14 дена – 250 лв.

1 месец- 500 лв.

Категория: