Професионална метачна машина с човек на борда Ghibli&Wirbel SWEEPER – HS R 110 BC

30,732.00 лв.

Тегло: 185 кг