Лични данни 

  • Ние пазим личните данни на клиента, станали ни известни при попълване на електронната форма за  покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите  общи условия, Таргет Медия Груп ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите за договаряната  покупко – продажба. Ние поемаме отговорност да не разкриваме никакви лични данни за клиента на трети лица.