ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ  www.prahosmukachki.com

  •   Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте уеб сайта!

Общи условия 

  • Собственик на сайта и електронния магазин www.prahosmukachki.com е Таргет Медия Груп EООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл 154, вх.В,  ЕИК 200300672.
  • Публичното разпространение, копиране и  публикуване в други уебсайтове на запазените знаци и марки, снимките от каталозите са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин единствено за собствена употреба.
  • Таргет Медия Груп EООД има право да променя цените на предлаганите стоки без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
  • Таргет Медия Груп EООД има право да променя общите условия. Актуалните условия в момента, в който е направена поръчка от потребител, са договорените условия за конкретната поръчка.
  • При изчерпани стоки Таргет Медия Груп EООД във възможно най-кратък срок след получаване на заявка за покупка, уведомява за това клиента  чрез e-mail или по телефон. Клиентът може да пожелае анулиране на заявката за покупка или да изчака до получаване на количества от стоката.
  • Таргет Медия Груп EООД не носи отговорност, ако клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
  • Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.
  • Всички спорове между страните във връзка с изпълнението и/или тълкуването на настоящите условия следва да се решават чрез преговори  в дух на разбирателство и добра воля. Ако не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове между страните  ще бъдат разрешавани от компетентния съд, според действащото законодателство в Република България.