GHIBLI RIDER R 65 RD 55 – Подопочистваща седлова машина

Тегло : 216 кг